Lego đồ chơi lắp ráp trung tâm điều khiển tàu Vũ Trụ Gudi 8815 với 679 mảnh ghép

599.000

+ Lego đồ chơi lắp ráp trung tâm điều khiển tàu vũ trụ giúp rèn luyện tính kiên trì làm cho trẻ tránh xa màn hình tivi và điện thoại.
+ Đồ chơi Lego tàu vũ trụ thích trí não trẻ em tăng khả năng sáng tạo tư duy thông minh hơn.

Lego đồ chơi lắp ráp trung tâm điều khiển tàu Vũ Trụ Gudi 8815 với 679 mảnh ghép

599.000