Đồ chơi Lego lắp ráp xe tank bọc thép quân sự 99A giúp trẻ tư duy logic xếp hình trí tuệ

665.000

+ Đồ chơi lắp ráp lego xe tank bọc thép quân sự 99A giúp rèn luyện tính kiên trì làm cho trẻ tránh xa màn hình tivi và điện thoại.
+ Đồ chơi Lego xe tank bọc thép quân sự 99A thích trí não trẻ em tăng khả năng sáng tạo tư duy thông minh hơn.

Đồ chơi Lego lắp ráp xe tank bọc thép quân sự 99A giúp trẻ tư duy logic xếp hình trí tuệ

665.000