Lego Robot Hulk Steel Mecha Mk48 đồ chơi lego lắp ráp giúp trẻ tư duy logic

399.000

+ Lego đồ chơi lắp ráp Robot Hulk Steel Mecha Mk48 giúp rèn luyện tính kiên trì làm cho trẻ tránh xa màn hình tivi và điện thoại.

+ Đồ chơi Lego Robot Hulk Steel Mecha Mk48 thích trí não trẻ em tăng khả năng sáng tạo tư duy thông minh hơn.

Lego Robot Hulk Steel Mecha Mk48 đồ chơi lego lắp ráp giúp trẻ tư duy logic

399.000